Vzestup euroskeptických politických stran v evropských volbách by podle politika Jana Beyerse z vlámského deníku De Standaardneměl být znepokojivý. „Pro politickou stabilitu Evropské unie není protievropská vlna hrozbou, naopak […] Unie je odolným dynamickým politickým systémem“. Beyers se domnívá, že „posílení protievropských hlasů je právě výsledkem sjednocení“. „Ještě nedávno v politice vládl proevropský konsenzus, který nedával příliš vyniknout rozdílům mezi levicí a pravicí,“ vysvětluje[…]. „Silnější zastoupení protievropského cítění přinutí ty, kteří se cítí proevropsky, aby lépe připravovali své argumenty, předložené následně voličům. Politická hra s euroskeptiky bude více vyostřená, více zprůhlední fungování evropské unie v očích obyčejných občanů“.