Cover

„Španělsko pod kuratelou EU,“píše El País v souvislosti se zveřejněnímmemoranda, které podepsala vláda Mariana Rajoye s EU a které stanovuje podmínky finanční záchrany španělských bank:

Nic nebrání tomu označit 32 podmínek uvedených v memorandu za faktickou, ač neformální [zahraniční] intervenci do celého bankovního sektoru. Euroskupina totiž požaduje kompletní revizi fungování Španělské centrální banky, nutí ministerstvo financí k přesunu sankčních pravomocí na [centrální] banku a vyžaduje ustavení nezávislého dohledu nad fiskální politikou. [...] Jsou tu ale i dobré, a to nijak zanedbatelné zprávy: schválení záchranného plánu pro banky, okamžitá pomoc ve výši 30 miliard eur z plánovaných 100 miliard, která bude Španělsku poskytnuta ještě tento měsíc, mírnější doba splatnosti půjčky (14 let) a úroková sazba kolem 4 %. Euroskupina dala jasně najevo, že trojka (Evropská komise, ECB a MMF) bude na záchrannou operaci dohlížet.

Premiér Mariano Rajoy 11. červencepotvrdil nové rozpočtové škrty pro nadcházející dvouleté období ve výši 65 miliard eur, které budou konkrétně provedeny formou reformy veřejné správy, snížením podpory v nezaměstnanosti a zvýšením DPH (z 18 na 21 %). Madridský deník nicméně kritizuje „opožděnou“ reakci vlády:

Na memorandum lze nahlížet i politicky. Tváří v tvář evropským požadavkům lze říct, že reformy zavedené ministerstvem financím byly nedostačující a že škrty ve výdajích na školství a zdravotnictví nevedly ke zvládnutí deficitu. Vláda nedokázala řešit krizi dostatečně věrohodným způsobem a vzbudit důvěru trhů a evropských partnerů.

El Mundo poukazuje na postoupení suverenity a ztrátu kontroly nad sektorem, který je pro ekonomiku země „klíčový“. Konzervativní deník kritizuje přístup současné vlády i předešlé vlády Josého Zapatera.

Je to výrazný neúspěch Zapaterovy vlády [...], ale i fiasko pro vládu Rajoyovu, která svou nesmělou finanční reformou již tak závažné problémy sektoru ještě zhoršila. Spěšné znárodnění Bankie [v červnu] je obrázkem, který skvěle vystihuje celý film. [...] Můžeme si klást otázku, co by se stalo se Španělskem, kdyby EU musela zachraňovat celou ekonomiku, což by znamenalo ponížení a ohrožení vlády Lidové strany. Rajoyovi zbývá k zabránění takové intervenci poslední karta: provést hlubokou reformu státu.