Cover

Španělský ústavní soud není ani po pěti kolech hlasování stále schopen vyjádřit se o statutu Katalánska. Statut Autonomního společenství Katalánsko byl před pěti lety schválen regionálním katalánským parlamentem a celonárodním španělským parlamentem, ale musí jej ještě posvětit ústavní soud, složený z pěti progresistických soudců a pěti konzervativců. Podle listu El País se však „progresistický tábor propadá hluboko do vnitřní krize.“ Jeden z progresistických soudců se totiž spojil s konzervativním blokem proti návrhu, aby se Katalánsko definovalo jako „národ“, vysvětluje deník. Soudci se rovněž liší v názoru na povinnost každého občana, který v regionu žije a ovládat katalánský jazyk. Nelíbí se jim ani autonomie regionální justice. Konzervativní blok by nyní měl předložit nový návrh, který se bude zakládat na pojetí „nerozdělitelné jednoty španělského národa“, zakotvené v ústavě. Katalánská vláda zažádala o okamžitou změnu složení soudu, avšak několik měsíců před krajskými volbami, které se budou konat v Katalánsku na podzim, se šance na brzké vydání rozsudku vzdalují.