Cover

Evropský parlament se dnes zabývá otázkou, jak usnadnit využívání Evropských strukturálních fondů zemím nejhůře postiženým finanční krizí, píše Dziennik Gazeta Prawna. Do Rumunska, Maďarska či pobaltských republik by tak mohly brzy putovat miliardy euro. Jak upozorňuje varšavský deník, operace připomíná řecký záchranný plán, ač tuto podobnost v Bruselu nikdo nezmiňuje. Podle původních pravidel si země musely nechat projekty schvalovat a rovněž je musely spolufinancovat, s čímž měly nové členské státy značné problémy. V roce 2009 dosahovala čistá částka převedená do Rumunska pouhých 1,5 miliard euro, což odpovídá pouze 1,2 % národního příjmu země. Maďarsko na tom bylo s 1,15 % ještě hůř. Nyní může střední Evropa čerpat urychlenou finanční pomoc ve formě záloh dosahujících 2-4 % z celkových 347 miliard euro vyčleněných na fondy pro období let 2007-2013. Cílové země už rovněž nebudou nuceny projekty ve všech případech spolufinancovat: u projektů, které budou označeny za důležité pro hospodářský rozvoj, se hranice financování posouvá ze 75 % na 100 %.