Cover

Jednání o zmírnění podmínek finanční pomoci, která vede řecká vláda s trojkou, probíhají „v dusném ovzduší“, konstatuje list Kathimerini. Příjezdu zástupců Evropské komise, MMF a ECB do Atén totiž předcházely zvěsti o nové restrukturalizaci dluhu a případně i odchodu země z eurozóny. V tomto kontextu je přítomnost Josého Manuela Barrosa, který zemi navštívil poprvé od roku 2009, „vnímána jako gesto na podporu“ premiéra Antonise Samarase. Předseda Komise má „na Řecko vyvinout nátlak, aby dostálo svým závazkům“,píše deník.

Trojka se snaží zjistit, zda země může dosáhnout cíle snížení rozpočtového deficitu – 3,5 miliard eur v roce 2012 a 11,5 miliard v roce 2013 – bez nutnosti zavádět nová úsporná opatření, vysvětluje Kathimerini. Vláda ujišťuje, že ano, přestože má řecká ekonomika zaznamenat v letošním roce propad o 6,2 % a v roce 2013 o 0,9 %. Situace je tedy složitá. Jak alepoznamenává deník,

nic není víc k vzteku než tihle samolibí páni všeznalci, kteří tvrdí, že úsilí Řecka vypořádat se s dluhovou krizí k ničemu nevede, ale přitom nenabízejí žádnou alternativu. [...] Problém je, že nemáme žádný národní příběh, kterým bychom tyhle sýčky zahnali. Je pravda, že je velice složité stavět na odpor vůči tak vzrušené rétorice diskurs účetních snažících se ucpat díry. V tom tkví největší úkol pro vládu: přesvědčit skeptiky a ztrýzněné občany, aby vydrželi a nepřestali věřit v cestu vedoucí z krize ven.