Navzdory svému postavení posledního členského státu eurozóny, který se stále ještě těší nejlepšímu ratingu AAA – a to u všech tří největších ratingových agentur – Finsko začíná vykazovat příznaky slabosti.La Croix poznamenává, že „ve druhém čtvrtletí se situace zhoršila a hrubý domácí produkt se snížil o 1 %”.

Podle ministra financí Jutty Urpilaineneho by země mohla v případě pokračování globálního zpomalení vstoupit do recese. [...] I přes velice zdravé veřejné finance – veřejný deficit dosahuje 0,8 % HDP – je Finsko vystavené vnějším šokům. Vývoz představuje 40 % HDP a z 30 % směřuje do ostatních států měnové unie.

Pro Helsinki je to zcela nová situace, což vyvolává nárůst nedůvěry vůči záchranným mechanismům, které požadují partneři v eurozóně. „Premiér Jyrki Katainen na začátku července připomněl svůj nesouhlasný postoj k vykupování státních dluhů prostřednictvím Evropského stabilizačního mechanismu (ESM),“ upozorňuje francouzský deník.

La Croix cituje experta OECD, který připomíná, že „Finové mají pocit, že během bankovní krize v 90. letech si se svými veřejnými financemi poradili sami. A teď mají pocit, že jižní státy nedělají vše potřebné, aby se z krize dostaly.