Cover

Méně zbytečných úmrtí a méně obchodu s orgány, takové jsou cíle směrnice o dárcovství a transplantaci orgánů mezi členskými státy, kterou minulý týden schválil Evropský parlament. V současné době výměna orgánů mezi členskými státy moc dobře nefunguje kvůli rozdílné legislativě. Kromě toho „na darování orgánu čeká 60 000 Evropanů a dvanáct z nich každý den umírá kvůli tomu, že se nenalezne vhodný orgán, který by mu umožnil uzdravení,“ vysvětluje list Trouw. Směrnice požaduje zavedení sytému označení původu a požaduje, aby dárcovství bylo „dobrovolné a bez odměny.“ Dárce by tak „mohl získat nanejvýš odškodnění za operaci a rekonvalescenci.“ Členské státy rovněž zavedou systém výměny dat o dostupnosti jednotlivých orgánů. Evropský parlament dále doporučuje spojit registraci potenciálních dárců s žádostí o vydání cestovního pasu či řidičského průkazu.