EU vede válku proti odpadu a hrozí tvrdými postihy těm, kteří nezavedou efektivní fungující systém sběru, ukládání a recyklování odpadu do roku 2010. Podle listu Dziennik Gazeta Prawna je Polsko jedním z mála členských států, které ještě nepřijaly potřebné právní úpravy. Mezi léty 2011-2020 mají státy EU podstatně snížit produkci odpadu a zároveň zvýšit jeho recyklování. „Opozdilci budou čelit pokutám. Ta nejvyšší se může vyšplhat až na 200 000 euro denně,“ varuje varšavský deník. Ve členských státech EU končí na obecních skládkách ročně kolem 120 milionů tun odpadu, což představuje zhruba polovinu veškeré jeho produkce. Druhá polovina se nějakým způsobem využívá, například ve spalovnách odpadu. Řada zemí tímto způsobem vyrábí elektřinu. Avšak v Polsku už samotný pojem „spalovna“ vyvolává na místní úrovni odpor. V několika posledních letech se v Polsku měla postavit řada spaloven s podporou EU. Kvůli silnému odporu místních obyvatel, kteří se obávají znečištění životního prostředí a emisí škodlivých plynů, však ze všech staveb sešlo.