Cover

Zástupy Konžanů bouřlivě vítaly ‚svého‘ krále,“ píše Le Soir. Krále Alberta II. a jeho manželku Paolu přišel 28. června v Kinshase přivítat zhruba milion lidí. Po několikaměsíčních polemikách belgický král nakonec odcestoval do Konga, aby se zúčastnil oslav padesátého výročí vyhlášení nezávislosti bývalé kolonie. Belgický deník kritizujebelgickou politickou třídu za průtahy kolem svolení s královou cestou do Konga,“ kde na něj přitom „čekal celý národ, víc než režim [Josepha Kabily], v jehož případě nebylo jasné, zda s ním souhlasit, či nikoliv.