Cover

MMF žádá, aby se skončilo s příliš tvrdou politikou úsporných opatření v zemích, jako je Španělsko,“ zní dnešní titulek deníku El País, po výročním zasedání Mezinárodního měnového fondu, které se konalo 11. října v Tokiu. Předsedkyně Fondu Christine Lagardeová během schůzky vystoupila s požadavkem, aby země „dostaly více času“ na zavedení úsporných opatření.

Podle deníku její prohlášení představuje

vyvrcholení kopernikovského obratu v pohledu MMF na současnou krizi, z původně radikálně ortodoxního stanoviska […] směrem k slibnému realismu. Mnozí, zejména představitelé Evropské unie Německem počínaje, by se měli nad těmito rozhodnutími zamyslet a poučit se z nich.

Madridský deník shrnuje „čtyři hlavní důvody“, proč se španělská ekonomika stala v závěrech MMF „středem pozornosti“.

Španělsko zaujímá předposlední místo v celosvětových odhadech růstu na rok 2013; pro EU je nezbytné zemi zachránit, aby se předešlo novým turbulencím na finančních trzích; pokud španělská vláda o tuto záchranu požádá, prosperující země jako Německo jí budou muset přijít na pomoc; země ležící na periférii EU musí získat více času na to, aby dostály závazku snížit rozpočtový schodek.

Prohlášení Lagardeové přicházejí zároveň s novým snížením španělského ratingu agenturou Standard & Poor’s, ze známky BBB+ na BBB-, což je přesně na hraně tzv. spekulativního pásma. El País její rozhodnutí označuje za

ubohou diskvalifikaci, jelikož kombinuje kritickou analýzu podobnou hodnocení MMF s panikářskou a zpolitizovanou rétorikou. Tím se [firma] pouze snaží dokázat, že je sama arbitrem bez pochybností. Tato ratingová agentura – a jí podobné – by se měla vážně zamyslet nad dopadem svých analýz.