Jak vyplývá ze studie pojednávající o hodnotách Rakušanů, skoro polovina z nich se prohlašuje za nespokojené s jejich politickým režimem. Každý pátý si přeje silného vůdce, který by se nezabýval ani parlamentem, ani volbami. 6 % si dokonce přeje vojenskou diktaturu! V případě nedostatku práce by chtěla polovina obyvatel, aby cizinci byli posláni zpět do jejich vlasti. "Kam Rakousko spěje?," zamýšlí se po zveřejnění politologické studie rakouský časopis Profil. "Je to dramatické". Týdeník připomíná, že v zemi se "zvedla vlna rozhořčení, když vyšlo najevo, že 20% islámských profesorů nenosí demokracii ve svém srdci a v případě nejistoty upřednostňuje korán spíš než ústavu." Zavedením intenzívnějších kontrol profesorů "jsme mysleli, že předejdeme nebezpečí hrozícímu zvenku. Ale když se položí stejná otázka Rakušanům, vidíte, jak vypadají odpovědi."