„Grunwald učinil z do té doby periferního Polska střed Evropy,“ píše na titulní straně list Polska. Před 600 lety se výkvět evropského rytířstva střetl nedaleko vsi Grunwald v jedné z největších bitev středověku. Řád německých rytířů, kterému se dostalo podpory rytířů ze západní Evropy, byl poražen polsko-litevským vojskem pod vedením polského krále Vladislava II. Jagellonského. Na polské straně bojovali i Češi a Rusíni. „Byla to největší ukázka síly střední Evropy, kterou ve své době západ považoval za oblast svých výbojů,“ uvedl pro deník Janusz Lewandowski, eurokomisař pro rozpočet. Vítězství u Grunwaldu se později stalo zakladatelským mýtem nejen pro nezávislé Polsko, ale i pro Litvu a „apoteózou polské státnosti“. Avšak po dlouhou dobu vrhalo stín na polsko-německé vztahy a bylo využíváno k propagandistickým účelům. Polští komunisté vyobrazovali západoněmecké politiky, včetně kancléře Konráda Adenauera, jako pokračovatele imperiální politiky velmistra Řádu německých rytířů. Ale dnes má Grunwald spíše sjednocovat než rozdělovat. Prezidenti Litvy, Rumunska a Moldavska se zúčastní oslav 600. výročí bitvy spolu s velmistrem německých rytířů, Italem Bruno Platterem. V sobotu se na grundwalském poli odehraje rekonstrukce bitvy, které se zúčastní okolo 200 000 návštěvníků.