Cover

Podle kritiků „dánská vláda zastírá rasismus“. Deník Jyllands-Posten vysvětluje, že v srpnu má Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace posoudit úroveň rasismu v Dánsku. Podle dánského Centra pro dokumentaci a poradenství o rasové diskriminaci zpráva zaslaná Výboru dánskou vládou situaci zlehčuje. Zejména pak se nezmiňuje o oněch 560 případech násilí zaregistrovaných informačními službami, které mohly být motivovány rasovou či náboženskou nesnášenlivostí. 26. července předá Centrum OSN alternativní zprávu.