„EU má opět problémy s výdaji,“ píše nizozemský deník Trouw v reakci na zprávu o plnění rozpočtu EU za rok 2011, kterou 6. listopadu zveřejnil Evropský účetní dvůr. Ten upozorňuje na chyby ve výdajích, které představují 5,2 miliardy z celkových 129,4 miliardy eur. V přepočtu 3,9 procenta neodůvodněných výdajů oproti loňským 3,7 procenta.

Problematické jsou zejména výdaje na rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a zdravotnictví. Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung kritizuje „plýtvání miliardami eur“ a jako příklad uvádí Itálii, kde

byly některé pozemky za účelem získání peněz z fondů EU registrovány jako ‚stálé pastviny‘. Auditoři přitom zjistili, že tyto parcely byly ‚zcela nebo částečně zalesněny‘.

Trouw vysvětluje, že ve většině případů jde o „procedurální chybu, jako například špatně vedená veřejná soutěž. Podvody se objevují zřídkakdy“, ale přece jen k nim dochází. Jeden španělský zemědělec tak dostal od EU zvláštní prémii na 150 ovcí. „Při kontrole se ale zjistilo, že žádné ovce nechová.“

FAZ vidí situaci spíše pozitivně. Kladně hodnotí to, že míra chybovosti nepřekročila od roku 2009 hranici čtyř procent. Trouw naopak kritizuje, že kontroly jsou „příliš namátkové“. Deník také poukazuje na debaty „čistých přispěvatelů”.

Každou zemi zajímá jen to, aby neplatila víc, než musí. O to, jak se s penězi nakládá, se nestará. […] Zejména v době krize je ale důležité, aby se každé euro utratilo správně.