Evropský parlament přijal 29. listopadu návrh podoby bankovní unie v rámci eurozóny. Evropská centrální banka (ECB) v ní má vykonávat bankovní dohled nad 6 000 evropskými bankami.Podle španělského deníku El País by měla ECB mít „plnou moc“ s tím, že bude dohlížet jen na národní banky, finanční ústavy, které požádaly o pomoc, či banky, jejichž potíže by mohly představovat systémové riziko pro celý sektor. Regionální banky budou i nadále podřízeny národním úřadům bankovního dohledu s tím, že ECB bude moct vykonávat svou kontrolní roli, „pokud uzná za vhodné“. Návrh odhlasovaný ve výboru pro hospodářské a měnové záležitosti odmítají britští i němečtí konzervativci. Němci se stavějí proti tomu, aby jejich regionální banky Landesbanken kontroloval evropský supervizor.

O parlamentním návrhu budou 4. prosince diskutovat ministři financí. El País dodává, že guvernér ECB

Mario Draghi prohlásil, že ECB bude připravena v lednu 2014, což je sice ambiciózní, ale proveditelný termín. A to přesto, že Německo projektu hází klacky pod nohy. Bude k tomu ovšem nutné rozhodnutí prosincového summitu.