Cover

Zákon, který „upraví právo občanů na informace.“ Těmito slovy list El País shrnuje cíl zákona o průhlednosti a přístupu občanů k veřejným dokumentům, jehož předběžný návrh vláda schválí tento pátek. Deník informuje o jeho obsahu a zdůrazňuje, že „je to poprvé, kdy ve Španělsku právo občanů na přístup k veřejným dokumentům nachází oporu v zákoně.“ To se týká nejen úředních dokumentů, ale i soukromých firem, které působí v oblasti veřejných služeb. Španělsko by se tak mělo zařadit mezi „většinu evropských zemí,“ které už zákony o transparentnosti mají a dostát i ustanovením Rady Evropy, která v roce 2008 schválila Úmluvu o přístupu k oficiálním dokumentům, ze které španělský zákon čerpá.