Cover

„Belgie zůstává k naléhavému volání Pákistánu hluchá,“ píše De Morgen. Deník kritizuje vlámskou a spolkovou vládu za to, že „nepřišly s projekty na uvolnění peněz z fondů pro mimořádné události,“ krom dvou milionů euro uvolněných z belgického humanitárního fondu. Deník cituje mluvčího Unicefu, podle nějž „je tato humanitární katastrofa vzhledem k počtu lidí, jejichž život závisí na okamžité pomoci, horší než tsunami *[**v roce* *2005]* a než zemětřesení na Haiti *[2010]*a v Pákistánu *[2005]* dohromady.