Už je tomu skoro sto let, co v Baltském moři nejsou jeseteři. Nadměrný rybolov a znečištění – Baltské moře je jedním z nejznečištěnějších na světě – zvítězily nad těmito dlouhými rybami. Ale jak to potvrzují nedávné úlovky švédských a dánských rybářů, „jeseteři jsou zpět,“ hlásí deník Le Monde. Tento návrat se připisuje ruským a polským laboratořím, které experimentálně jesetery vypouštějí. „Tyto pokusy o znovuvysazení jesetera (…) nicméně prozrazují, že se v Baltském moři něco děje,“ zdůrazňuje francouzský deník. Evropská komise představila 10. června tohoto roku svou strategii na snižování míry znečištění baltských vod, která se zaměřuje například na zakáz fosfátů v čistících prostředcích. Tato strategie je též jednou z priorit Švédska, které bude EU od 1. července předsedat.