Cover

Podle bruselských zdrojů citovaných hospodářským deníkem se EU nakonec podařilo dosáhnout kompromisu ohledně rozpočtu. Podle dohody už nedojde ke škrtům ve fondech soudržnosti a společné zemědělské politice, což je z “polského hlediska úspěch”. Dohoda se ještě musí potvrdit na summitu, který proběhne začátkem února.