Cover

Daň z telefonních hovorů, kterou v květnu 2012 odhlasoval parlament a která vešla 1. ledna v platnost, „se nelíbí Bruselu“, píše Népszabadság. Evropská komise zaslala 24. ledna vládě Viktora Orbána výzvu dopisem a zahájila proti Maďarsku přestupkové řízení, které by mohlo pro Maďarsko skončit procesem před Soudním dvorem EU a sankcemi vysvětluje deník.

Už v roce 2011 zahájila Evropská komise vyšetřování „krizové daně“, kterou maďarská vláda zavedla v roce 2010, vysvětluje deník. Mimořádná opatření se týkala odvětví energetiky, telekomunikací, distribuce a finančnictví. Vypršet měla v roce 2013, ale byla prodloužena „na dobu neurčitou“. Maďarská vláda má nyní dva měsíce na to, aby na námitky Bruselu odpověděla nebo aby legislativu upravila v souladu s evropskými zákony.