„Ušetří se Evropa k smrti“? Otázka, kterou si položil list Frankfurter Rundschau, vyvolala v řadách trojky mezinárodních věřitelů (EU-ECB-MMF) bouřlivou debatu. Mezi Evropskou komisí a ekonomy Mezinárodní měnového fondu probíhá lítá přestřelka znaleckých posudků.

Klíčem sporu je, jak vysvětluje Rundschau, tzv. „multiplikátor“, ekonomický ukazatel, který určuje, jak se politika úsporných opatření odráží v ekonomice země. Pokud snížení veřejných výdajů o 1 euro způsobí pokles HDP o 1 euro, pak je multiplikátor roven jedné. Pokud je roven dvěma, znamená to, že škrty v rozpočtu škrtí ekonomiku a prohlubují deficit, protože omezují daňové příjmy. Pokud se multiplikátor rovná 0,5, má na ekonomické zdraví země jen slabý dopad a úsporná opatření se stávají dobrým řešením.

Potíž je v tomto: dva ekonomové z MMF konstatovali, že odborné posudky týkající se evropských zemí s finančními problémy, zejména Řecka, tento multiplikátor soustavně podceňovaly.

Evropská komise okamžitě zareagovala revizním posudkem, z nějž vyplývá, že šetřit je dobré.

Může v trojce znovu zavládnout mír? K tomu je zapotřebí počkat, až současná hospodářská recese skončí a až se v číslech opět udělá pořádek, soudí Rundschau.

Pak bude na politicích, aby si zvolili teorii, která jim bude vyhovovat.