Cover

Evropská komise ve své poslední zprávě o „mechanismu pro spolupráci a ověřování pokroku“, zřízeném s výhledem na přijetí Rumunska do schengenského prostoru, uvádí, že vláda splnila sedm z deseti doporučení obsažených v předešlé zprávě. Konstatuje ale, že ústavní pořádek byl sice obnoven, ale „nebyly splněny závazky týkající se nezávislosti soudů“.

Komisi se nelíbí nátlak vyvíjený na instituce, nerespektování nezávislosti soudnictví a zastrašování, nebo dokonce „zastrašovací mediální kampaně“ proti soudcům, a žádá po Rumunsku záruku existence svobodných a pluralitních médií.