Cover

Parlament schválil 31. ledna dva zákony, které otevírají cestu k přijetí jednotné měny: první zavádí tzv. „zlaté pravidlo“ vyrovnaného rozpočtu, druhý definuje podrobný harmonogram přechodu z latu na euro, které má v Lotyšsku platit od 1. ledna 2014.

Riga chce nejpozději do konce března požádat Evropskou komisi a Evropskou centrální banku o posouzení své žádosti.