Cover

Podle „znepokojující“ lednové studie Europolu a Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti [EMCDDA] je Belgie evropskou zemí, kde jsou k dostání nejčistší a nejlevnější nelegální omamné látky. Platí to především pro heroin, kokain, konopí a amfetaminy.

Belgie stojí podle deníku na začátku evropského distribučního řetězce, proto je v zemi k dispozici tolik levných drog.