Cover

„Terorismus – proč se zaměřil na Francii,“ píše La Croix v době, kdy ministr vnitra označil teroristickou hrozbu na francouzském území za „reálnou“ a „bezprostřední“. V nigerském Arlitu bylo 13. září uneseno pět Francouzů. Francouzské úřady připisují akci, která opět rozjitřila obavy, Al-Káidě v islámském Magrebu. Hrozba, která je „trvalá“ od té doby, co na území Afghánistánu operuje 4 000 francouzských vojáků, ještě zesílila z důvodu „dalších událostí, jako je zákon zakazující nošení integrálního závoje, který byl schválen letos 14. září, nebo kritika Paříže na adresu Íránu, [v jejichž důsledku] se z Francie stal ještě výraznější terč,“ vysvětluje deník.