Cover

Nejsilnější stranou, která vzešla z italských parlamentních voleb 24. a 25. února, se stala strana komika Beppeho Grilla Hnutí 5 hvězd. Středolevicová koalice Pierluigiho Bersaniho získala absolutní většinu křesel v poslanecké sněmovně (340 z celkového počtu 630), nemá však relativní většinu v senátu, (pouze 120 z 315), kde je volební systém odlišný.

Z volebních uren tedy nevzešla jasná většina a Bersani, který by měl být pověřen sestavením nové vlády, bude muset hledat spojence mezi svými nepřáteli. Itálie z voleb vychází jako „politicky, ale i technicky neovladatelná země, přičemž nevelký počet východisek se zakládá na prakticky neuskutečnitelných a početně nedostatečných spojenectvích,“ píše deník.