Cover

Na ploše 3000 hektarů, kterou tvoří písečné duny podél nizozemského pobřeží poblíž Amsterdamu, žije přibližně 2000 jelenů, kteří způsobují ekologické škody a pronikají až na městské pozemky.

Jelikož veřejné mínění se staví k lovu negativně, úřady se pokusily zvířata ve volné přírodě omezit pomocí sedmnáctikilometrového plotu. Následkem tohoto uvěznění však mnoho jelenů zemřelo hlady.

Amsterdamská radnice se tento týden bude zabývat alternativním řešením problému. Mohla by nakonec zvolit humánnější prostředek: smrt kulkou.