Cover

Die Presse soudí, že po přijetí záchranného plánu pro Kypr má Evropa před sebou nejen „trnitou, namáhavou a chaotickou cestu“, ale i důvod k „troše optimismu: euro funguje“.

Deficit zemí eurozóny klesl z 4,5 % HDP v roce 2009 na zhruba 2,1 % v roce 2012. EU při hledání způsobu řešení finanční krize možná nalezla svou cestu:

Tam, kde se dříve předsedové vlád v Itálii, Řecku nebo na Kypru drželi modelu „nenápadného vyvlastňování“, jsou jejich nástupci nyní nuceni přiznat chyby a zahájit (trpké) reformy. Jednotná měna […] upozornila lidi na chyby, které napáchaly jejich politická elita.