Cover

Ministr hospodářství Luis de Guindos se sejde příští týden s evropským komisařem pro hospodářské a měnové záležitosti Olli Rehnem a pokusí se s ním vyjednat výši španělského deficitu, která by byla v souladu s evropskými kritérii.

De Guindos požádá o možnost snížit rozpočet na požadovanou 3% hranici až v roce 2015, a nikoliv už v příštím roce. Navrhuje postupné snižování: 6 % v letošním a 4,5 % v příštím roce.

Vzhledem k současné ekonomické situaci v podobě „vnitřního oslabení“, dopadům, které by mohl mít kyperský záchranný plán na španělskou ekonomiku, a novým statistickým údajům předpovídajícím letošní pokles HDP o 1 %, deník De Guindosovy návrhy podporuje.