Cover

Míra nezaměstnanosti ekonomicky aktivního obyvatelstva v eurozóně dosáhla v únoru rekordních 12 %. Bez práce je v současnosti 19 milionů lidí. V celé EU je 26 milionů nezaměstnaných.

Deník poukazuje na „extrémní rozdíl“ mezi severní a jižní Evropou: nejnižší nezaměstnanost vykazují Rakousko (4,8 %), Německo (5,4 %) a Lucembursko (5,5 %), zatímco Řecko a Španělsko s více než 26 % a Portugalsko s 17,5 % žebříček nezaměstnanosti vedou. Nejvíce jsou postiženi mladí lidé: bez práce je více než polovina Španělů a Řeků mladších 25 let.

Tato čísla naznačují, že „o tom, zda euro přežije, rozhodne Německo,“ píše TAZ a pokračuje:

Ale Německo se své odpovědnosti nezhostilo. Namísto toho, aby jižním zemím pomohlo, je s kamennou tváří […] zavleklo do bídy. To, že krizi sami nepociťují, Němcům stačí.