Pětice největších evropských ekonomik – Německa, Velké Británie, Francie, Itálie a Španělska – podepsala v rámci boje proti daňovým únikům dohodu o automatické výměně bankovních informací o účtech klientů, píše zpravodajský portál EUobserver. Nová smlouva zvyšuje tlak na Rakousko a Lucembursko, aby upustily od vetování podobné celounijní smlouvy. Ministři financí pěti států napsali evropskému komisaři pro daňové záležitosti Algirdasovi Šemetovi, že schválili pilotní plán, vycházející z daňového zákona USA FATCA, podle nějž musejí banky poskytovat americkým daňovým úřadům informace o všech svých amerických klientech. EUobserver píše, že

podobný celounijní zákon až doteď brzdilo Rakousko a Lucembursko. Obě země bojují proti prolomení bankovního tajemství domácích i zahraničních klientů. [...] Kolaps kyperského bankovního systému, který stejně jako ten lucemburský mnohonásobně převyšoval HDP země, a řada odhalení daňových rájů, zvýšily tlak na Rakousko a Lucembursko, aby změnily svůj přístup. Lucembursko už vyslalo signál, že je „otevřené“ debatě o zmírnění bankovních tajemství.

V žádném případě „to není bezvýznamné rozhodnutí“, píše španělský deník ABC,

protože jde o velký pokrok v boji proti daňovým úniků, potažmo evropským daňovým rájům [...]. Ale evropská daňová realita je ustrnulá a udělat jakýkoliv krok vpřed je v Bruselu obtížné, protože sebemenší rozhodnutí vyžaduje jednomyslné schválení – v praxi něco nemožného, vezmeme-li v úvahu, že politiky některých evropských zemí, jako je Lucembursko nebo Rakousko, jsou na bankovním tajemství závislé a znamenají pro tamní banky a jejich klienty velké zisky.