Cover

Změny v německé energetické politice „jsou prokletím“, stěžuje si deník Handelsblatt. Odklon od jaderné energie, ke kterému se Německo rozhodlo v roce 2011, totiž nepřinesl nedostatek, ale naopak nadprodukci solární a větrné elektřiny, což vedlo k přesycení elektrických sítí.

Zpráva úřadu, který kontroluje bezpečnost rozvodové sítě, „připomíná dobrodružný román“, komentuje německý hospodářský list, a cituje z ní několik úryvků:

Bezpečnost sítě již nešlo zaručit. [...] Museli jsme zasahovat více než čtyřicetkrát a bylo nutné přerušit proud z několika elektráren a větrných farem, které bezpečnost systému ohrožovaly. Žili jsme pod neustálým tlakem, který bylo stále obtížnější zvládat.

V roce 2012 získávalo Německo 23 procent své elektrické energie z obnovitelných zdrojů a do roku 2050 se jejich podíl má zvýšit na 80 procent.