Cover

„Co dělat v této situaci, která dává cizincům pouze osmnáct měsíců na to, aby se rozhodli svá aktiva z Lucemburska převést jinam, nebo souhlasili s prozrazením své identity?“ ptá se deník. Poté, co se EU rozhodla definitivně skoncovat s bankovním tajemstvím, lucemburské Velkovévodství svolilo, že od roku 2015 umožní výměnu bankovních dat s dalšími zeměmi.

„Lucemburský bankovní sektor změnil strategii a tvrdí, že se nyní hodlá zaměřit na movitou zahraniční klientelu, jejíž aktiva jsou daňově transparentní,“ vystvětluje deník.