Brusel prostě a jednoduše rezignoval na plánovaný projekt v oblasti komunikace, týkající se budoucí účasti Unie na vesmírné politice, píší Les Echos. „Měl to být první text Evropské komise od té doby, co jí Lisabonská smlouva přidělila nové pravomoci v oblasti kosmu. Nakonec nebude k ničemu.“ V době rozpočtových škrtů se totiž Evropská komise rozhodla, že Unii raději „nebude vystavovat neuváženým rizikům a nutit ji, aby systematicky zaujímala přední místo ve financování významných vesmírných projektů,“ jako je program Galileo. Zpráva pobouřila vesmírný průmysl, který se podle deníku podivuje nad tím, že Komise rezignuje na program, za jehož zahájení převzala politickou zodpovědnost. „Každopádně jedna země musí mít z odstoupení od projektu radost,“ pokračují Les Echos: Německo. „Někteří připomínají, jaká všechna negativa shledal Berlín v textu, který měl Unii umožnit nahradit Evropskou vesmírnou agenturu (ESA).“