Cover

Při příležitosti dnešního Mezinárodního dne svobody tisku připravil turínský deník zvláštní vydání, na jehož titulní straně otiskl fotografii svého válečného zpravodaje v Sýrii Domenica Quirica, který je už tři týdny nezvěstný, a žlutou stuhu symbolizující kampaň za jeho osvobození.

„Mezinárodní úsilí vyvíjené na režimy omezující svobodu tisku, aby pocítily nátlak veřejného mínění, by mohlo něco změnit,“ domnívá se v úvodníku šéfredaktor deníku Mario Calabresi.

Generální ředitel Reportérů bez hranic Christophe Deloire vzdává hold „našim hrdinům“ novinářům, kteří riskují svobodu a život „na obranu našeho práva mít stále otevřené oči“. K nim patří i vězněný ředitel Syrského centra pro média a svobodu slova, kterému Reportéři bez hranic udělili loni ocenění za obranu svobody tisku.