„Kulturní výjimka: Francii se podařilo dát dohromady 13 států Unie,“ píše La Tribune. Francouzská ministryně kultury Aurélie Filipettiová přesvědčila 13 protějšků k podepsání dopisu adresovaného Evropské komisi a irskému předsednictví EU, v němž společně žádají, aby se dohoda o vytvoření zóny volného obchodu nevztahovala na kinematografii a audiovizuální služby.

Text podepsali zástupci Německa, Rakouska, Belgie, Bulharska, Kypru, Španělska, Maďarska, Itálie, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Hospodářský deník dodává, že

ministryně se nechala slyšet, že „tímto dopisem vyjadřuje čtrnáct evropských států zastupujících naprostou většinu obyvatel EU“ – všimněme si především absence Velké Británie a Nizozemska – vůli zachovat tuto „kulturní výjimku“. Ta spočívá ve vyjmutí audiovizuálních služeb ze všech dohod o liberalizaci obchodu. Důvodem je obava „z moci amerického audiovizuálního průmyslu“.

Deník dále informuje, že jednání o podobě zóny volného obchodu se Spojenými státy bude na programu zasedání unijních ministrů kultury 17. května.