Šest let po zahájení Kimberleyho procesu, mezinárodní iniciativy bojující proti financování válek z obchodu se surovými diamanty, The Independentvolá na poplach. Citujíc Iana Smillieho, kanadského iniciátora Procesu, londýnský deník poukazuje na „nedodržování kontrolních opatření a také na vzkvétající „obchod s drahými kameny na Pobřeží slonoviny, v Guinéi, Venezuele či v Libanonu“. Největší obavy vovylává Zimbabwe, kde „armáda zmasakrovala stovky horníků, poté co vláda ozbrojila klíčové odvětví těžby, vysvětluje The Independent. Zatímco experti odhadují, že „krvavé diamanty“ představují 1% světového obchodu oproti 15% v roce 1990, nedostatečná kontrola může tyto dobré výsledky ohrozit.