Cover

Přestože 80 % Poláků tvrdí, že největší význam má v jejich očích rodina, počet lidí odmítajících zakládat rodinu a mít děti, neustále roste, píše Dziennik Gazeta Prawna. Deník upřesňuje, že tolik vychvalované rodinné hodnoty jsou jen „fasádou zakrývající frustraci a agresivitu“.

Koncept tradiční rodiny zažívá krizi. V posledních deseti letech klesl počet uzavřených manželství o 3 %, počet rozvodů vzrostl o 30 % a zdvojnásobil se počet nesezdaných párů žijících ve společné domácnosti. Tato tendence v kombinaci s hospodářskou recesí ještě o něco více snížila míru porodnosti. Ta nyní v Polsku dosahuje 1,3 dítěte na ženu a je tak jednou z nejnižších v EU, kde průměr činí 1,58. I když podle deníku

Poláci usilují o stabilitu, mají strach žít formálně a angažovat se v tradičních sociálních vztazích.