Cover

Libyjský tanker MT Salamis, který zachránil 102 převážně severoafrických imigrantů, kteří ztroskotali ve Středozemním moři, zakotvila s povolením italských úřadů v sicilských Syrakusech poté, co Malta lodi povolení k připlutí odmítla vydat.

Evropská komise vyzvala Maltu, aby běžence, včetně čtyř těhotných žen a jedné další osoby vyžadující lékařskou péči, na svém území přijala,“ píše deník The Malta Independent a upřesňuje:

Malta trvala na tom, že byla v právu, protože v době, kdy tanker imigranty zachránil, měla loď nejblíž do libyjského přístavu. Tanker vyplul k Maltě navzdory pokynům maltských úřadů, aby plul do Libye. […] Podle informačního oddělení Itálie svolila s přistáním lodi po dlouhých diplomatických jednáních mezi Itálií, Řeckem a Maltou.