Cover

Polské oběti pedofilních kněží zakládají sdružení. Jeho cílem je pohnat pachatele před soud, zakázat jim práci s dětmi, zrušit u pedofilie promlčecí lhůtu a získat od katolické círke odškodnění pro oběti.

Sdružení „Nebojte se“, nazvané podle výroku bývalého papeže Jana Pavla II., bude prvním sdružením obětí polských pedofilních kněží. Nizozemský novinář Ekke Overbeek ve své knize „Bojte se. Oběti pedofilie v polské církvi“ odhaduje, že za posledních deset let bylo v Polsku odsouzeno za sexuální zneužívání dětí zhruba třicet polských kněží.