Cover

Evropská unie zveřejnila sérii návrhů k přísnější regulaci stínového bankovnictví, tj. finančních mechanismů, které jsou pro vlády a banky důležitým zdrojem krátkodobého financování.

Nová pravidla mají aktéry stínového bankovnictví přimět, aby denně předkládali výkaz o hodnotě aktiv nebo „vytvářeli rezervy k pokrytí případných ztrát odpovídající nejméně 3 % hodnoty aktiv“, upřesňuje Wall Street Journal.

Plán má zastavit šíření finanční „nákazy“, umožnit trhům přestat půjčovat a vytvořit restriktivnější obchodní podmínky než v USA.