Cover

Špatně nastavený systém dotací zelené energie způsobující trvalý růst cen elektřiny – toto téma přivedlo Handelsblatt k zamyšlení nad alternativami, které průmysl navrhuje ke snížení cen energií bez nutnosti vzdát se plánu na „transformaci energetiky“ zavedeného v roce 2000.

Alternativy spočívají v „tržnosti a větší pružnosti“: firmy nakupující nebo prodávají zelenou energii by měly obchodovat v tržních cenách, a nikoliv s pevně stanoveným tarifem jako doposud.

Od roku 2000 se státní dotace do obnovitelnách zdrojů vyšplhaly ročně z 0,9 na 20 miliard eur, z čehož dnes téměř pětinu, tj. 5,3 centů za kilowatthodinu, platí spotřebitel, dodává list.