Cover

„Bulhaři jsou velmi neštastní,“ píše se zármutkem na titulní straně bulharský deník Trud. Podle Zprávy o štěstí ve světě (World Happiness Report), publikované 8. září, zaujalo Bulharsko 144 příčku z 156 zkoumaných zemí. Bulharsko, nejnešťastnější zemí Evropy předběhly už jen chudé africké země a Sýrie, poznamenává deník.

Zpráva, kterou pro OSN vypracovaly Kolumbijská univerzita v New Yorku ve spolupráci se

Síť trvale udržitelných rozvojových řešení, se držela následujících kritérií: průměrná délka života, hrubý domácí produkt (HDP), míra korupce, svoboda rozhodování, velkorysost a možnost obrátit se na někoho, na koho je spolehnutí.

Podle studie Gallupova ústavu jsou „důvody bulharského neštěstí spjaty především se všudypřítomnou korupcí, zatímco svoboda rozhodování je omezena ještě víc než v Botswaně, která se v žebříčku štěstí umístila hned za Bulharskem.“

Řecký list Ta Nea v titulku hlásá, že „být Řekem je neštěstí”. Řecko se umístilo na 70. příčce hned za Severokyperskou tureckou republikou (SKTR) a jedinou evropskou zemí, která zaznamenala rekordní propad. Zatímco v letech 2005 – 2007 činil podle zprávy průměrný index štěstí v Řecku 6,3 bodů z 10, v letech 2010-2012 došlo k propadu na 5, 4. „Nezaměstnanost je klíčovým faktorem bídy“ a „pocit spokojenosti řeckých obyvatel proto prudce padá“, konstatuje Ta Nea. „Řekové tak ztrácejí pocit, že by měli podporu společnosti či svobodu rozhodování.“