Cover

Týden před volbami Handelsblatt s politováním konstatuje, že se němečtí politici dostatečně nezajímají o střední třídu:

Předvolební kampani vévodí téma „sociální spravedlnosti“. Mluví se o problémech znevýhodněných skupin a přepychu bohatých. Ale nikdo nemluví o střední třídě, která je přitom od konce války garantem stability německé společnosti a motorem největší evropské ekonomiky.

Před patnácti lety byli firemní ředitelé, inženýři a učitelé součástí tzv. „nového středu“, jak ho nazývali sociální demokraté bývalého kancléře Gerharda Schrödera. Ale v důsledku reforem Agendy 2010 vznikly opět jedna chudá a jedna bohatší střední třída. „Nový střed se tak stal středem zapomenutým,“ konstatuje Handelsblatt.