Cover

Ve svém posledním bulletinu s datem 25. září „tlačí“ Mezinárodní měnový fond (MMF) „Evropu k fiskální unii“, píše na titulní straně Die Presse.

MMF chce „upevnit důvěru v bankovní systém“ a stabilizovat eurozónu prostřednictvím lepšího dohledu nad národními politikami a „předem stanoveného způsobu sdílení rizik“, zavedením „centralizovaných úvěrů“ (tj. eurobondů) a podporou bank eurozóny.

Tato opatření by se ale nemusela líbit Berlínu, který například eurobondy nebo sdílení bankovních rizik doposud odmítal, dodává Die Presse.

Španělský deník El Periodico informuje o tom, že MMF

Evropě navrhl, aby v eurozóně zavedla společný příspěvek v nezaměstnanosti, který by minimalizoval dopad hospodářské krize na obyvatelstvo. [...] Vyšší stupeň sdílení rizik mezi členskými státy, včetně vytvoření společného rezervního fondu, evropský systém podpory v nezaměstnanosti a společný rozpočet, což by omezilo náklady na případné záchranné plány.