Cover

„Kolektiv šestnácti renomovaných dětských lékařů vyslal“ v otevřeném dopise adresovaném belgickému senátnímu výboru „tísňové volání“. Výbor bude 6. listopadu jednat o pozměňovacím návrhu, který má rozšířit zákon o eutanazii z roku 2002 na nezletilé, píše De Morgen.

Lékaři zmiňují případy „dětí v poslední fázi nemoci trpící nesnesitelnými bolestmi“, které nemohou doprovodit k milosrdné smrti, protože to legislativa neumožňuje.

Deník soudí, že je třeba tuto „šedou zónu“ odstranit, a vyzývá Senát k akci, protože:

existuje propast mezi lékařskou praxí, která ukazuje, že se eutanazie nezletilých už provádí, i když ne běžně, a právním rámcem, který tomu [prozatím] neodpovídá.