Předávání informací o hodnocení států třetím osobám před oficiálním představením, střet zájmů a špatný management: zpráva zveřejněná 2. prosince Evropským úřadem pro cenné papíry a trhy (ESMA) poukazuje na jisté chyby ve fungování agentur, které hodnotí schopnost států dostávat svým závazkům, píše švýcarský deník Le Temps.

Podle zprávy, kterou deník popisuje jako „nekompromisní“, nezavedly velcí hráči ratingového trhu striktní pravidla vydané Evropskou unií 20. června loňského roku.

Podle redakčního článku deníku El País vystavila ESMA agenturám „červenou kartu“. „Jedním ze zmiňovaných nešvarů je přímý vliv řídících pracovníků těchto agentur, kteří kladou překážky potřebné nezávislosti analytiků,“ píše španělský deník. Na závěr pak ještě poznamenává:

můžeme jen doufat, že se nejedná o ojedinělou epizodu. Je potřeba, aby zmizel oligopol, který této aktivitě dominuje, a uvolnil přístup dalších agentur na trh.