Cover

Ministři financí eurozóny mají blízko k dohodě o bankovní unii. Německo a ostatní státy sdílející jednotnou měnu se dohodly na principu záchranného fondu pro krachující banky, který bude financován jednak ze státních, jednak z centrálních zdrojů, informuje Financial Times.

Francouzský ministr financí Pierre Moscovici sdělil britskému hospodářskému deníku, že se diskutuje o zavedení systému zahrnujícího jak centrální fond – jak prosazuje EU –, tak síť národních fondů – jak chce Německo.

Moscovici upřesnil, že se nový mechanismus bude opírat o „společný fond“ i „národní mechanismy“, což podle něj není v rozporu. Financial Times k tomu dodává:

podrobnosti fungování tohoto hybridu – v podstatě sítě národních fondů podřízených kontrole EU – budou s největší pravděpodobností jedním z nejdiskutovanějších bodů před konečnou dohodou.