Cover

Spolková rada (vláda) zmocnila 18. prosince Didiera Burkhaltera, aby od 1. ledna 2014, kdy převezme rotující předsednictví švýcarské konfederace, znovu zahájil jednání s Bruselem „v oblasti zdanění úspor a instituciálních vztahů“, píše Corriere del Ticino.

„Do očí hned uhodí jedna věc,“ poznamenává ticinský deník:

Kontury vyjednávání o revizi našich bilaterálních vztahů s EU jsou definovány a mohou být posuzovány poměrně jasně. Kontury vyjednávání o fiskálních transakcích jsou neurčité.

Například přístup švýcarských bank na evropský trh je „nezbytnou podmínou revize fiskálních dohod“, zatímco „otázka automatické výměny bankovních informací zůstává nadále vágní“.