Evropská komise předběžně posoudila maďarský mediální zákon a shledala, že “ne všechny jeho části jsou na první pohled uspokojivé,”píše dnes slovenský deník Pravda. U příležitosti zasedání Evropského parlamentu 17. ledna vznesla komisařka pro média Neelie Kroesová několik námitek ohledně kontroverzního zákona, který se nezdá být v souladu s evropskými normami. Za problematické označila například nutnost registrace všech médií včetně internetových služeb či nedostatečné vymezení tzv. “vyváženého” zpravodajství. Mediální zákon se navíc rozchází s evropskou legislativou v tom, že se vztahuje i na zahraniční média v Maďarsku. Předseda vlády Viktor Orbán kritiky namířené proti zákonu doposud odmítal, jak ale poznamenává Pravda, je připraven zákon upravit, pokud to Evropská komise uzná za vhodné.